Licențe

Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” SRL este titular al licenţei cu seria CNPF nr. 000091, eliberată în data de 30 noiembrie 2007 pe un termen nelimitat pentru Activitatea în domeniul asigurărilor (asigurări generale) în limitele următoarelor categorii şi clase de asigurare:

Clasa nr. 1 Asigurări de accidente, condiţii speciale de asigurare de accidente;
Clasa nr. 2 Asigurări de sănătate, condiţii speciale de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate;
Clasa nr. 3 Asigurări de vehicule terestre (alte decât cele feroviare), condiţii speciale de asigurare a mijloacelor de transport Casco;
Clasa nr. 7 Asigurări de bunuri în tranzit, condiţii speciale de asigurare a încărcăturilor Cargo;
Clasa nr. 8 Asigurări de incendiu şi de alte calamităţi naturale, condiţii speciale pentru asigurare de clădiri şi/sau alte construcţii aparţinând persoanelor juridice;

condiţii speciale pentru asigurare de locuinţe şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice; condiţii speciale privind asigurarea de bunuri – altele decât construcţii – aparţinând juridice; condiţii speciale privind asigurarea de bunuri – altele decât construcţii – aparţinând fizice; condiţii speciale privind asigurarea bunurilor gajate/ipotecate la acordarea creditelor de către bănci, condiţii speciale privind asigurarea complexă a gospodăriilor aparţinând persoanelor fizice;

Clasa nr. 10 Asigurări de răspundere civilă auto, asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule; asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a transportatorilor faţă de călători; asigurarea facultativă de răspundere civilă a autotransportatorilor şi expeditorilor;
Clasa nr. 11 Asigurări de răspundere civilă avia, asigurarea obligatorie de răspundere civilă avia a transportatorilor faţă de călători;
Clasa nr. 12 Asigurări de răspundere civilă maritimă, lacustră şi fluvială, asigurarea obligatorie de răspundere civilă fluvială a transportatorilor faţă de călători;
Clasa nr. 13 Asigurări de răspundere civilă generală, condiţii speciale de asigurare a lucrărilor de construcţii şi montaj, a răspunderii faţă de terţele persoane în cazul executării lucrărilor de construcţii şi montaj, a angajamentelor de garanţie după darea în exploatare; condiţii speciale privind asigurarea de răspundere civilă legală; condiţii de asigurare a răspunderii civile profesionale, inclusiv a răspunderii civile profesionale a brokerilor de asigurare; asigurarea obligatorie de răspundere civilă feroviară a transportatorilor faţă de călători;
Clasa nr. 16 Asigurări de pierderi financiare, condiţii de asigurare a cheltuielilor aferente riscului de anulare a călătoriei sau de modificare a termenelor călătoriei-storno; condiţii speciale de asigurare a riscurilor financiare-comerciale.