Asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate; SĂNĂTATE

    1. Obiectul asigurării — interesele patrimoniale ale asiguratului legate de cheltuielile pentru asistenţă medicală urgentă şi de serviciile de deservire acordate lui la survenirea cazului de asigurare pe perioada aflării peste hotare.
    2. Asigurătorul — ÎM Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” SA, persoană juridică care deţine licenţă pentru practicarea tipului de asigurare dat, care se angajează, în schimbul primei de asigurare încasate, de a compensa cheltuielile medicale a persoanelor care pleacă peste hotare la survenirea cazului asigurat.
    3. Asigurat – persoana fizicăîn favoarea căreia a fost încheiat contractul de asigurare.
    4. Teritorialitatea — contractul de asigurare este valabil pe teritoriul tuturor ţărilor lumii, cu excepţia Republicii Moldova – teritoriul în cadrul căruia domiciliază asiguratul. Excluderi din teritoriul de valabilitate a contractului de asigurare:

a)      statele pe teritoriul cărora au loc acţiuni militare (de război, revoluţii, lovituri de stat);

b)      statele în adresa cărora sunt aplicate sancţiuni economice sau juridice din partea ONU;

c)      statele pe teritoriul cărora au fost depistate diferite surse de epidemii în masă;

d)     statele pe teritoriul cărora sunt atestate riscuri evidente legate de siguranţa persoanei.

5. Termenul de valabilitate – contractul de asigurare medicală a persoanelor care pleacă peste hotare poate fi încheiat pentru orice perioadă a călătoriei. Termenul de valabilitate a contractului de asigurare se stabileşte cu acordul părţilor.

6. Riscuri Asigurate şi cheltuieli acoperite de către asigurător – la survenirea cazului asigurat asigurătorul acoperă următoarele cheltuieli:

a)      de tratament în condiţii de staţionar, internare în spital pentru efectuarea intervenţiilor chirurgicale urgente, investigaţiilor diagnostice, precum şi plata pentru medicamentele necesare, recomandate de medic, materiale de pansament şi mijloace de fixare (gips, bandaj);

b)      de transportare a asiguratului cu ambulanţa la cel mai apropiat spital sau medic;

c)      de tratament ambulator, incluzând cheltuielile pentru serviciile medicului, investigaţiile diagnostice, precum şi plata pentru medicamentele necesare, recomandate de medic, materiale de pansament şi mijloace de fixare (gips, bandaj);

d)     de tratamentul dentar, dar numai de urgenţă (pentru calmarea durerii acute);

e)      de repatriere medicală justificată şi recomandată de medic de peste hotare la locul de domiciliu permanent sau până la cel mai apropiat spital în limita sumei asigurate stipulate în poliţa de asigurare, incluzând cheltuielile pentru însoţitor (dacă o asemenea însoţire este indicată de medic) şi dacă necesitatea de repatriere a asiguratului survenită în urma producerii cazului de asigurare este confirmată documentar. Repatrierea medicală a asiguratului se efectuează de asemenea şi în cazurile când cheltuielile de tratament staţionar pot depăşi limita răspunderii de asigurare prevăzută în poliţa de asigurare;

f)       de repatriere post-mortem a corpului neînsufleţit de peste hotare în ţara de reşedinţă a asiguratului dacă decesul asiguratului a survenit în urma unui eveniment asigurat;

g)      de înhumare a asiguratului peste hotare în limita sumei de acoperire pentru repatriere conform condiţiilor stipulate în protecţia de asigurare.

7. Suma asigurată — mărimea sumei de asigurare se stabileşte de către asigurător şi asigurat prin acord reciproc şi în funcţie de statul unde se face călătoria pe teritoriul căruia există anumite restricţii cu privire la suma necesară pentru posedarea unei protecţii de asigurare adecvate.

8. Prima de asigurare — Prima de asigurare se calculează şi se achită în funcţie de teritoriul, suma de asigurare, categoria persoanelor şi perioada aflării peste hotare a asiguratului.

9. Despăgubirea de asigurare — Dacă la survenirea evenimentului asigurat serviciile medicale sunt achitate de către asigurat din contul propriu, cheltuielile suportate nemijlocit vor fi compensate ulterior de către asigurător. Dacă cheltuielile nu sunt achitate de către asigurat, atunci acestea urmează să fie achitate de către compania de asistenţă. Sunt recunoscute drept cheltuieli medicale sumele băneşti achitate nemijlocit de către asigurat la prescripţiile obligatorii ale medicului curant atestate prin prescripţii medicale şi documente confirmătoare de plată (cecuri, bonuri de plată, dispoziţii de plată, ordine de plată, etc.). Documentele respective de plată trebuie să corespundă formelor legale şi fiscale din statul pe teritoriul căruia s-au efectuat şi trebuie să fie prezentate în original. Compensarea cheltuielilor medicale suportate de asigurat se efectuează în decurs de 30 de zile calendaristice din momentul când au fost prezentate documentele menţionate mai sus. Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a verifica toate documentele care au fost prezentate inclusiv prin implicarea specialiştilor săi şi a experţilor din exterior pentru verificarea autenticităţii datelor şi documentelor prezentate. Compensarea cheltuielilor medicale pentru tratamentul ambulator se acordă în valută naţională conform cursului de referinţă la BNM a valutei indicate în conturi în raport cu leul moldovenesc stabilit la data achitării de către asigurat a serviciilor medicale.

10. Excepţii de la protecţia de asigurare –Nu sunt considerate cazuri asigurate evenimentele care s-au produs ca rezultat al:

a)  comiterii de către asigurat a unor acţiuni calificate ca infracţiuni de către organele de drept care au determinat producerea evenimentului asigurat;

b)      stării de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică;

c)      sinuciderii asiguratului (tulburării sănătăţii în urma atentatului de suicid);

d)     zborului asiguratului într-un aparat de zbor sau dirijarea acestuia, cu excepţia cazurilor de zbor în calitate de pasager într-un avion al aviaţiei civile dirijat de un pilot profesionist;

e)      acţiunilor militare şi consecinţelor acestora, tulburărilor populare, grevelor, rebeliunilor şi răscoalelor;

f)       serviciului în oricare forţe armate străine sau formaţiuni militare;

g)      exploziilor nucleare, radiaţiei sau iradierii radioactive;

h)      autoprovocării premeditate de către asigurat a unor leziuni corporale.