Despăgubiri sănătate

Recomandări

Nimeni nu îşi doreşte ca atunci când călătoreşte fie în ţară cât şi peste hotare să întâmpine probleme de sănătate. Şi totuşi, în cazul în care aceste probleme totuşi apar, cu siguranţă nu doriţi ca în momentul în care Vă aflaţi departe de casă şi de persoanele care V-ar putea ajuta, sa Vă mai şi gândiţi la cheltuielile pentru serviciile medicale de care beneficiaţi.
În situaţia în care aveţi încheiat cu ÎM CIA „TRANSELIT” SRL un contract de asigurare medicală pentru călătorii peste hotare şi urmaţi recomandările care urmează, cheltuielile prevăzute de aceasta înţelegere vor fi recuperate cu uşurinţă:

informaţi asigurătorul despre producerea evenimentului asigurat;

depuneţi cererea privind despăgubirea cheltuielilor medicale suportate şi achitate în numerar;

înştiinţaţi compania de asistenţă privind producerea cazului asigurat în cel mai scurt timp;

anexaţi la cerere documentele corespunzătoare pentru beneficierea despăgubirilor de asigurare.

Documente necesare

În scopul regularizării cazului asigurat Asiguratul, în decurs de 10 zile calendaristice din momentul revenirii în Republica Moldova, trebuie să prezinte cererea de despăgubire în forma stabilită şi să anexeze următoarele documente:
1. poliţa de asigurare sau copia acesteia;
2. exemplarul original al facturii (contului) remise de instituţia medicală (pe blanchetă de firmă sau cu ştampila respectivă) în care se indică numele şi prenumele pacientului, diagnosticul, data solicitării asistenţei medicale, durata tratamentului, nomenclatorul serviciilor prestate cu descifrarea lor după date şi cost total pentru plată;
3. exemplarul original al documentelor de confirmare a plăţilor pentru tratament sau alte cheltuieli aferente asistenţei prestate;
4. exemplarele originale ale reţetelor prescrise de medic în legătură cu maladia în cauză cu ştampila farmaciei şi costul fiecărui preparat;
5. paşaportul (copia) şi buletinul de identitate (copia).
În caz de necesitate pentru a soluţiona definitiv cererea de despăgubire asigurătorul are dreptul de a solicita expertiza medicală a asiguratului.

Înştiinţare/ cerere asigurarea medicală.doc